MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for understøttende undervisning

Understøttende undervisning består af lektiehjælp, motion og bevægelse samt
faglige udfordringer. Den understøttende undervisning…

  • skal supplere og understøtte fagdelt undervisning
  • kan integreres i den fagdelte undervisning
  • kan varetages af alle faggrupper med relevante kvalifikationer
  • er ikke omfattet af holddannelsesreglerne

Undervisningsformer, der tilgodeser den enkelte elevs behov, skal tænkes ind i den understøttende undervisning.

Lektiehjælp

Lektiehjælpen tilbyder varierede og differentierede læringsformer. Lektie-hjælpen skal udfordre alle elever uanset fagligt niveau og kan deles op i tre hoveområder:

  • Faglig fordybelse
  • Faglig træning
  • Turboforløb

Motion og bevægelse

Eleverne skal i gennemsnit bevæge sig minimum 45 minutter om dagen i undervisningstiden. Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen.

Faglige udfordringer

Faglige udfordringer er den del af den understøttende undervisning, hvor eleverne får mulighed for udfordringer på forskellige faglige niveauer og områder.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

Marts 2014