Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip om Kost

Betydningen af sund og varieret kost for børns trivsel, udvikling og indlæring fremhæves i disse år. Ansvaret for børnenes kost er primært forældrenes, men Søndervangskolen bakker op om elevernes sunde vaner, og ønsker en bæredygtig profil for kantinen.

Udgangspunktet for dialogen med kantinelederen skal være de til enhver tid gældende anbefalinger for skolemad fra Fødevarestyrelsen[1]. Udvalget skal være sund og nærende kost, således må der ikke sælges slik, chips og sodavand i kantinen.

Skolelederen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette princip.

Det er vigtigt, at kantinen er en integreret del af skolen, og der opfordres til at elever i forskellige perioder kan tage del i arbejdet i kantinen, med eksempelvis planlægning, servering, anretning og rengøring.

Der skal være en løbende dialog med skolens kostudvalg som består af en leder, to medarbejdere og tre elevrådsrepræsentanter. Ligeledes forventes en tæt dialog med skolebestyrelsen gennem enkelte møder hen over året.

Skolen og SFO’en skal have fokus på, at mad og drikkevarer, der serveres for eleverne, skal være sunde, og personalet opfordres til at undgå slik, chips og sodavand i skolens dagligdag.

Kost er et emne, der skal drøftes i forældrekredsen – på forældremøder og/eller i forældrerådet. Herunder skal forældrene drøfte, om der skal gælde særlige retningslinjer for den kost, som eleverne serverer for hinanden på skolen, fx i forbindelse med fødselsdage. Bestyrelsen opfordrer til, at man undgår slik og kage.

 

Formand for Skolebestyrelsen

Birgit Bach-Valeur

Maj 2019

 

[1] https://altomkost.dk/maaltidsmaerket/om-maaltidsmaerket/