Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for Skole Fritidsordning – SFO ved Søndervangskolen

Fritidstilbuddet SFO Bølgen, for 0.-3. årgang samt Førskolen, er en integreret del af Søndervangskolen. Overgangen og samarbejdet mellem skoledel og fritidsdel skal være tæt og tydeligt og foregå ud fra et helhedssyn på det enkelte barn. Det skal gå i tråd med skolens værdier og profil, og skabe en tryg hverdag, præget af nærhed, omsorg, respekt og professionelle voksne.

SFO Bølgen understøtter børnenes udvikling igennem leg og andre udviklende aktiviteter, den giver børnene mulighed for at afprøve nye interesseområder, skaber og styrker sociale relationer på tværs og støtter børnene i at forvalte deres egen tid.

Indskolingslederen fremlægger minimum hvert 2. år Bølgens mål-og indholdsbeskrivelse til godkendelse i skolebestyrelsen. SFO Bølgen fremlægger årligt budget til godkendelse i skolebestyrelsen.

Ledelse og/eller personale fra SFO Bølgen deltager i bestyrelsesmøderne i det omfang det er relevant, dog minimum to gange årligt i forbindelse med fremlæggelser.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach­ Valeur

Hammel, marts 2018