Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Udskoling

AfdelingerneSkolens profil er ”Nærhed, innovation og globalt udsyn”, og det er særligt det sidste, der fylder i udskolingen og elevernes sidste tre år på Søndervangskolen. Nærheden og arbejdet med den innovative tilgang danner base for at eleverne nu ser ud mod verden.

Det globale udsyn handler således om både hverdagens arbejde og mulighederne for gennem skoletidens sidste år at arbejde med, og besøge elever fra andre lande. Der er Erasmus-projekter, skole-udvekslinger og skolerejse, der ikke kun er besøg, men også en mulighed for at arbejde med fremtidens udfordringer sammen med andre elever på en mere autentisk og motiverende måde. Det kulturmøde, der opstår, giver eleverne et blik for andre kulturer, men samtidig et blik på egen kultur ved at spejle sig i de andres kulturer.

I udskolingen har vi fokus på samarbejde på årgangene, og der er således flere fag der parallellægges så eleverne har fag og temaer på samme tid, og kan arbejde differentieret i forhold til indhold og arbejdsform. Det gælder i naturfagene; fysik og kemi, geografi og biologi samt medborgerskab, der indeholder samfundsfag, historie og kristendom.

Herudover er elevernes muligheder for medindflydelse en meget vigtig del af udskolingen. Eleverne har mulighed for at vælge forskellige linjefag der bidrager til at bringe elevernes interesser og hverdag ind i undervisningen.

Vi har en udskoling, der klarer sig rigtig godt i test og prøver, og vi vægter også det faglige niveau højt. Vi ser ikke en modsætning mellem trivsel og faglighed, men oplever at vores fokus på tværfaglighed og den internationale dannelse går hånd i hånd.