Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for fjernundervisning

På Søndervangskolen ønsker vi at sikre en motiverende og kvalificeret undervisningen, også ved fjernundervisning. Vi ønsker at sikre den nødvendige støtte til elever, således at de ikke står med ansvaret for egen læring. 

I dette princip skelnes mellem to forskellige årsager til fjernundervisning: Når enkelte elever eller klasser er hjemsendt pga. mistanke om sygdom, og når undervisningen for hele skolen er lukket ned.

I forbindelse med hjemsendelse skal skolen sikre en tilstrækkelig kommunikation således at elever og forældre kan planlægge deres hverdag ud fra undervisningens omfang. Der bør gives en orientering om, hvad den enkelte elev skal nå i løbet af en dag/uge. I tilfælde af, at hjemsendelsen er længerevarende, ønsker vi, at lærerteamet tager virtuel eller telefonisk kontakt til hjemmet.

Hvis hele skolen lukkes ned skal der sikres en tæt kontakt mellem lærerteamet og den enkelte elev. Vi ønsker en orientering om hvilket skema, eleverne vil kunne forvente i perioden samt en daglig kontakt mellem eleverne og lærerne i de fag, der er på skemaet den enkelte dag. Denne kontakt kan f.eks. foregå gennem et virtuelt klasselokale, hvor eleverne er logget ind under hele skoledagen, og hvor lærerne kommer og går som i det fysiske klasselokale. Teamet skal sikre en sammenhæng mellem de enkelte fag og arbejdsbyrden for den enkelte elev.

I tilfælde af en skolenedlukning, opfordrer vi til forståelse for at de ændrede vilkår giver udfordringer for lærernes mulighed for samarbejde, samt påvirker deres private forpligtigelser over for sine familier. Derfor, hvis du som forældre har evner og mulighed for at bidrage til dele af dit barns undervisning, så del gerne ideer, links og andet med resten af klassen/årgangen. Det skal her nævnes at planlægningen af undervisningen alene er lærerteamets ansvar - ikke forældrenes.


Formand for skolebestyrelsen

Berit Lindum Waltoft

November 2020