Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for deltagelse i eliteidræts- og musikundervisning

Skolelederen kan – hvis forældrene anmoder om det – give tilladelse til, at en elev udfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statslig støttet musikskole eller ved deltagelse i eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. Der kan gives 1 lektion til musikundervisning og op til 4 lektioner til idræt.

Følgende betingelser skal være tilstede:

  • Skolelederen skal vurdere, at det er fagligt forsvarligt at eleven ikke indgår i den almindelige undervisning.
  • Forældrene skal tage ansvar for, at eleven ikke kommer bagud pga. fritagelsen for den almindelige undervisning. Skolen foretager ikke tilpasninger af skoleskemaet for at give plads til fritagelsen, med mindre det kan gøres uproblematisk
  • Eleven skal være på eliteniveau, hvis fritagelsen vedrører idræt. Vurderingen af elevens niveau foretages i samråd med Kultur-og fritidsforvaltningen. Andre parter kan høres.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

Oktober 2015