Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for skolestart

De første skoleår betragtes som særligt vigtige år for skolegangen.

Medarbejderne i SFO, 0., 1. og 2. kl. sikres muligheder til samtaler og samarbejde om fælles børn i løbet af skoleåret.

 Klyngemiljøerne opbygges således at der kan skiftes mellem mange forskellige aktivitets- og læringsformer i såvel skole- som fritidsdelen.

Personalet i indskolingen sikres faglige og pædagogiske mulig­heder, f.eks. uddannelse, mødetid, forældresamarbejde e.l. i løbet af skoleåret.

De kommende lærere tildeles tid til at lære eleverne at kende.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling af lærere, et få-lærerprincip samt et helhedssyn.

0., 1. og 2. kl. tildeles ekstra ressourcetimer i forhold til skolens øvrige årgange.

Forældrene i 0. klasse inviteres til en forældreinspirationsaften i starten af skoleåret med henblik på at skabe en god skolestart med fælles værdier.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach-Valeur

Februar 2013