Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for klassedannelse

Det tilstræbes at gøre klasserne så socialt velfungerende som muligt, således at undervisningsmiljøet bliver optimeret.

Ved klassedannelse – i hovedregel dannelse af børnehaveklasser – indgår følgende elementer i overvejelserne:

  • Pædagogiske hensyn
  • Børn med særlige vanskeligheder
  • Jævnt antal elever og fordeling af drenge og piger
  • Geografiske hensyn
  • Forældreønsker såfremt ovenstående er opfyldt

Pædagogiske hensyn har højeste prioritet, og i sjældne tilfælde kan der tages beslutninger alene på baggrund af pædagogiske hensyn. Vurderingen omkring pædagogiske hensyn ligger alene hos skolens leder. 

Princippet anvendes også ved fordeling af nye elever. Det tilstræbes at klassens elevtal ikke overstiger 24 ved den nye elevs ankomst.

Princippet anvendes også ved klassesammenlægninger, her vægtes tillige elev- og forældreønsker.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

Januar 2016