Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Alle elever skal deltage i klassens liv på lige vilkål for at sikre deres udvikling i skolens fællesskaber - både faglige og sociale aspekter. Alle elever skal føle sig værdifulde i såvel de faglige som de sociale fællesskaber, så de opnår størst mulig læring inden for begge områder. Drenge og piger har et forskellige udgangspunkt, der tages hensyn til i undervisningen.

Skolens værdier med
faglighed - fællesskab - livsduelighed
samt
Profilskolen med
nærhed - innovation - globalt udsyn
er værdifulde pejlemærker for elever, ansatte og forældre.

Midlerne til at opnå det bedst mulige resultat afhænger af:

  • at skolebestyrelsen har formuleret principper, der viser retninger og mål for skolens arbejde med at skabe en inkluderende skole.
  • at skolelederen går forrest og fastholder en målrettet udvikling af den inkluderende skole og de inkluderende læringsmiljøer med en decentral struktur, der bygger på tillid og ansvarlighed.
  • at lærere og pædagoger har forståelse for og opdateret viden om, hvad inklusion kræver.
  • at lærere og pædagoger kan få konkret hjælp til udfordringer. Hjælpen skal være let at rekvirere og gerne findes på skolen eksempelvis ved medarbejderne i Cockpittet.
  • en undervisningspraksis, der er inkluderende ved at drage fordel af elevernes forskellighed.
  • en forældregruppe, der har tillid til hinanden og til skolens personale og ledelse. Forældregruppen skal have mulighed for at fremsige deres bekymringer ærligt, direkte og åbent. Forældregruppen skal tage ansvar for, at deres barns klasse fungerer i sin mangfoldighed.
  • elever, der forstår, at alle har ret til at være i skolen, og at alle skaber værdi i fællesskabet. Eleverne skal inddrages i, hvad de selv konkret kan gøre for at inkludere deres kammerater.

 

Birgit Bach-Valeur

bestyrelsesformand

Januar 2018