Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Indskoling

AfdelingerneSøndervangskolen er profilskole, men fokus på nærhed, innovation og globalt udsyn. I indskolingen har vi primært fokus på nærhed, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem en tryg og tillidsfuld hverdag, med stamklasser og kendte voksne i  undervisningen, pauserne og SFO´en.

I indskolingen forsøger vi at skabe en glidende overgang fra børnehave til skole via Førskolen, hvor vi hvert år i perioden marts til juni har de kommende skolebørn gående på skolen sammen med kendte voksne fra børnehaverne. I løbet af perioden sikrer vi at børnene finder sig til rette i de nye rammer og at de langsomt lærer indskolingens personale at kende.

I skoledelen arbejder vi primært i stamklasser med et kendt klasseteam i langt den største del af timerne. Ligeledes tilstræber vi et tæt samarbejde på årgangene i hele indskolingen. Vores interne vikarordning skaber et trygt miljø, hvor det ved vikarbehov oftest er kendte voksne, der kommer i klassen.

Vi vægter glæde og trivsel højt, og ser det som en naturlig forudsætning for at skabe læring. Vi arbejder med materialet "Fri for Mobberi", som børnene i en tidlig alder introduceres for. Vi tilstræber en grad af medbestemmelse hos vores elever, hvilket bl.a. kommer til udtryk i valgfagene i indskolingen.