Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Søndervangsskolens værdi om faglighed understreger, at alle elever fortjener at få realiseret deres faglige potentiale i højst mulig grad. Derfor tager evalueringen af elevernes udbytte altid udgangspunkt i konkrete udviklingsmål, som er tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og potentiale. Vurderingen foretages med baggrund i den enkelte elevs niveau.

Der skal være en løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Evalueringen danner grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den enkelte elevs læring. Klasseteamet er omdrejningspunktet for evalueringen af elevens udbytte – herunder for at sikre en differentieret og professionel undervisning. Dette gøres gennem teammøder, klassekonferencer, elevsamtaler, skole-hjemsamarbejde og det løbende elevplansarbejde.

Herudover kan skolens rådgivende funktioner, AKT, Specialcenter, faglige vejledere, Pædagogisk udviklingscenter, og ledelsen inddrages i det omfang, det findes nødvendigt for at belyse eventuelle problemstillinger.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

Marts 2014