Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for trivsel på Søndervangskolen

På Søndervangskolen ønsker vi et sundt og godt trivselsmiljø.

Princippet gælder i hele skoletiden, dvs. også i frikvarterer, SFO-tiden og når undervisningen er henlagt til et sted uden for skolen, eksempelvis lejrskole eller ekskursion.

God trivsel handler om respekt, åbenhed og fællesskab – men også om at have gode relationer, om tryghed og om at have en god og udbytterig skolegang.

Trivsel er et fælles ansvar mellem skole, forældre og elever. Der skal være skærpet fokus på gode samværsformer og på at alle parter i samarbejdet medvirker til et godt miljø.
Når man taler om trivsel, er det vigtigt blandt andet at have føl­gen­de i tankerne:

Børnene er forskellige, derfor behandler vi dem forskelligt

En elev er en del af en gruppe – derfor er det nødvendigt at kunne vente/udskyde sine egne behov

Fjern ikke enhver sten fra børnenes vej, man skal kunne tåle modstand

Det er en gave at have opgaver

Hjælp børn i konflikter ved at vise dem løsningsmuligheder og reaktionsmuligheder

Anerkend at børn er vrede eller kede at det engang imellem – ingen behøver være glad altid

Trivselsmål

  • Alle på skolen drager gennem egen indsats og efter bedste evne omsorg for fællesskabet
  • Den enkelte elev føler sig værdsat
  • Den enkelte elev kender og udvikler sine kompetencer, såvel faglige, sociale, kreative som fysiske
  • Alle voksne er gode rollemodeller
  • Forældre har indbyrdes en åben og direkte dialog med hinanden
  • Aftaler respekteres af elever, ansatte og forældre
  • Alle tilstræber en anerkendende kommunikation
  • Konflikter løses konstruktivt
  • Alle får deres oplevelser taget seriøst og bliver lyttet til

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

September 2012