Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for kommunikation på AULA

AULA er den primære kilde til kommunikation mellem forældre og skole. Ved at samle kommunikationen på AULA kan vi sikre os, at beskeder bliver modtaget rettidigt. Kommunikationen skal være båret af anerkendelse, åbenhed og respekt af alle parter.

Mellem skolen og hjemmet:

Kommunikation fra skoleledelsen og skolebestyrelsen til hjemmene går gennem AULA i det omfang, det er muligt.

Mellem lærerne og hjemmet:

Vi opfordrer hver enkelt klasse til at blive enige om retningslinjerne ang. kommunikationen på AULA. Det er op til lærerne og forældrene i samarbejde at fastsætte mængden af information, der skal gives gennem AULA. Dette inkluderer også, hvordan lærerne i den enkelte klasse informerer om ugeplaner for eleverne. Vi råder til, at kommunikationen mellem lærere og forældre holdes på et rimeligt men nødvendigt niveau.

Vi erkender, at den gamle kontaktbog ikke findes i AULA og derfor må erstattes af personlige beskeder. Det er vores ønske, at disse beskeder gives til de relevante lærere på samme tid, så information omkring den enkelte elev ikke går tabt.

Mellem forældrene:

Da alle forældre vil have adgang til AULA, opfordres forældrene i den enkelte klasse til overvejende at bruge AULA til kommunikation ang. skolen og den enkelte klasse som f.eks. i forbindelse med klassearrangementer.


Formand for skolebestyrelsen
Berit Lindum Waltoft
December 2019