Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for fagfordeling

De overordnede principper vedrørende fagfordeling skal tage hensyn til klassernes faglige og sociale udfordringer, samt individuelle personlige forhold hos såvel elever som personale. Derudover skal der til nye lærere, særligt nyuddannede læreres fagfordeling tages særligt hensyn. Nye lærere tilknyttes en mentor. 

Som hovedregel skifter klassen dansk og matematiklærer midtvejs i skoleforløbet, dog helst således at skiftet ikke sker samme år. Det tilstræbes at klasselærerfunktionen og ansvarligheden for klassens forældresamarbejde, trivsel og udvikling deles mellem flere af klassens tilknyttede lærere.

Der bør under hensyntagen til lærernes faglighed, tilstræbes at skabe årgangsteam med en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige lærere i et team samt en alsidig faglighed, erfaring og kompetence blandt teamets lærere.

Det bør ligeledes tilstræbes at lærerne underviser flest mulige timer i en årgang for at skabe størst mulig fleksibilitet i undervisningens tilrettelæggelse.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach-Valeur

Maj 2010