Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for fællesarrangementer for elever i skole

Fællesarrangementer afholdes med målet om, at alle elever skal have oplevelser – både faglige og sociale, så der skabes sammenhæng mellem det daglige undervisningstilbud og det øvrige samfund.

Formålet med fællesarrangementer kan fx være, at

  • give eleverne oplevelser, der bryder den daglige rutine
  • give eleverne en indsigt, der belyser og supplerer undervisningen på skolen
  • styrke samværet i klassen og på skolen
  • møde nye mennesker
  • bringe skolen i kontakt med det omgivende samfund

Turene kan arrangeres i alle klasser og foregår i skoletiden. Enkelte arrangementer såsom teaterforestillinger kan foregå udenfor den almindelige skoletid.

Turene i skoletiden er obligatoriske for eleverne. Ture udenfor den almindelige skoletid skal have deltagelse af et rimeligt antal elever.

Udgifter til transport, entreer m. v. betales af skolens ekskursionskonto. Betaling for forplejning kan opkræves hos eleverne med indtil 50 kr. pr. dag. Erlæggelse af et beløb eller en ydelse kan ikke være en betingelse for deltagelse.

I forbindelse med aktiviteter udenfor huset er det oplagt at samarbejde med klasserådet om kørsel og anden praktisk hjælp.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

Oktober 2012