MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for anskaffelse af undervisningsmidler

Ifølge folkeskolelovens § 44, stk. 4 skal skolebestyrelsen godkende undervisningsmidlerne. Denne kompetence delegeres hermed til skoleledelsen. Skolebestyrelsen kan altid bede om at gennemgå og få fremvist materialerne af ledelsen eller relevant personale.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach­ Valeur

November 2009