Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for skole-hjem samarbejdet

Skolen er hovedansvarlig for elevernes faglige indlæring – med støtte fra forældrene.
Forældrene er hovedansvarlige for elevernes undervisningsparathed – med støtte fra skolen.

Skolens ansvar i skole-hjem samarbejdet

 • Skolen afholder mindst ét forældremøde årligt pr klasse, og flere møder kan afholdes efter behov. Det anbefales at møderne starter tidligst kl. 17.00 og varer mindst 2 timer.  Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene. Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) i planlægning af dagsordenen og gennemførelse af forældremøder
 • Skolen indkalder til minimum én årlig skole-hjem samtale per elev. Møderne placeres, så der tages et afbalanceret hensyn til lærernes og forældrenes arbejdstider. Dette indbefatter, at ved offentliggørelse af de foreslåede skole-hjemsamtaletider informeres forældrene om, at det, om nødvendigt, er muligt at afholde skole-hjemsamtale på et alternativt tidspunkt
 • Samtalen tager udgangspunkt i elevens arbejde, motivation, resultater og adfærd. Der drøftes, hvordan elevens potentiale bedst udfoldes.   Test, karakterer og elevplaner inddrages i samtalen
 • Skolen udsender elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjem samtalen. Skolen sikrer, at forældrene kan få en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år
 • Det anbefales, at eleverne deltager i hele eller dele af skole-hjem samtalerne fra mellemtrinnet og op, men også gerne tidligere
 • Skolen informerer elevens forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer

Forældrenes ansvar i skole-hjem samarbejdet

 • Forældrene understøtter elevernes motivation til at lære og indgå i fællesskabet
 • Forældrene forbereder eleven til at deltage konstruktivt i undervisningen: Deltage, lytte, vente på tur
 • Forældrene signalerer, at skolen er vigtig, at eleven respekterer skolens ordensregler og almindelige normer for god opførsel
 • Forældrene sørger for, at eleven møder undervisningsparat i skolen. Dette indebærer bl.a. at eleven møder udhvilet og velforberedt til tiden, har passende tøj på til dagens aktiviteter, har spist morgenmad og har mulighed for at få mad i løbet af skoledagen
 • Forældrene holder sig orienteret på ForældreIntra om eget barns og klassens skolegang.
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang
 • Forældrene deltager så vidt muligt i alle skole-hjem samtaler. Minimum en af elevens forældre deltager i forældremøder, samt de faglige og sociale arrangementer på skolen

Kommunikationen mellem skole og hjem skal være båret af anerkendelse, åbenhed og respekt af alle parter. 

 

Formand for Skolebestyrelsen

Birgit Bach-Valeur

Maj 2017