MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 9/6-2021

Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 – 20.30

Mødt: Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Jørgen Stephansen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleanter: Charlotte Schibler
Afbud: Jette Bach, René Adamsen, Liv, Maja, Cecilie, Ole Krarup
Ordstyrer: Berit Waltoft
Referent: Jette Hinge

Mødet afholdes på skolen.

19:00 48. Opfølgning på aktions punkter

19:00 49. Aktuelle emner

 • Corona-nyt: Hvad viser analysen om fagligheden efter COVID-19? 

Der er ikke noget, der tyder på et fald i fagligheden. 

 • Opfølgning på diaglogmødet

Fint møde med få deltagere. To suppleanter valgt. 

 • Information vedrørende forslag om ændring af skoledistrikter

Forslaget blev diskuteret og der bliver skrevet et høringsvar.

 • Introduktion til inkluderende fælleskaber

Initiativer og tanker omkring inkluderende fællesskaber blev gennemgået og diskuteret. 

20:00 50. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Noget nyt?

20:10  51. Skoleåret

 • Skolens økonomi
 • Planen for næste skoleår

20:25 52. Skolens strategi

 • Profilskolen
 • Teknologiforståelse

Stopper som projektordning, men fortsætter som et projekt på skolen.

 • Maker-space

En fortsættelse af teknologiforståelse med fokus på designprocessen.

20.30 53. Meddelelser

 • Skoleledelse

Spænding omkring mødet angående unges fritidsliv i Hammel på tirsdag.

 • Formand
 • Lærerne
 • SFO

 Stor ros til SFO-personalet for at arrangere gode aktiviteter i denne tid. Mange vil gerne deltage i de aktiviteter, som foregår sammen med klassekammerater i SFO-regi.

 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

 Der udarbejdes et høringsvar ang. omlægning af skoledisktriktet.

20.30 54. Personsager

20.30 55. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder