MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 4/5-2021

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00 – 20.30

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Jørgen Stephansen, Jette Bech, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleanter: Charlotte Schibler
Afbud: Liv, Maja og Cecilie og Ole Krarup
Ordstyrer: Jeanette Holler
Referent: Jette Hinge

Mødet afholdes via google meet. 
Link udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.

19:00 40. Opfølgning på aktions punkter

19:05 41. Aktuelle emner

 • Hvordan går det under corona.

 ◦ Hvordan går det med nødundervisning på skolen?
  Undervisningen kører fint hver anden uge i skolen og hver anden uge hjemme. Kantinen kører. Biblioteket er lukket for direkte udlån, men der kan leveres bogkasser til klasserne. Mange elever bliver testet. Det er et tilbud og ikke et krav. 
  I forhold til oplukning af skolen er det fortsat nødundervisningslovgivningen, der er gældende. Der skal fortsat planlægges en del angående udeområder, faglokaler og bemanding.

 ◦ Nyt fra lærerne
 ◦ Nyt fra forældrene.

 • Dialogmøde på skolen. Bemærk ændring af dato til onsdag 26/5 (se vedlagte forslag til dagsorden).

 Mødet er fastlagt til den 26/5. Der opfordres til at få forældre til at melde sig som suppleanter, idet der skal vælge nogle nye.

 • Dialogmøde med Kommunen

 Møde med kommunen i april – Berit og René repræsenterede Søndervangskolen. Temaet på mødet var de inkluderende fællesskaber på skolerne og er stort fokus fra kommunens side. Det blev også diskuteret, hvordan eftervirkningerne af covid-19-nedlukningen skulle håndteres.

20:00 42. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Opdatering af prioritetsliste

Der er intet nyt fra elevrådet, da der ikke har været afholdt møder. Prioriteringslisten er dog blevet opdateret i samarbejde med de ældste elever.

20:10  43. Skoleåret

 • Skolens økonomi

Budgettet blev gennemgået og diskuteret

20:15 44. Skolens strategi

 • Profilskolen

Profilen ligger underdrejet i overbygningen, da der ikke må rejses. Linjefagene på hele skolen er blevet opprioriteret for at styrke på det område.

 • Teknologiforståelse

Det kører videre og over i Maker-space på profildagene.

 • Maker-space

20.25 45. Meddelelser

 • Skoleledelse

I inklusionsprojekt var der puljer, som skolen har søgt til styrkelse af læringsmiljøer både inden- og udendørsundervisningsrum.
Nationale test kører i øjeblikket, fordi det skal de.
Afgangsprøverne kører som planlagt. 

 • Formand
 • Lærerne

Mange lærere har meldt sig til et kursus i brug af dynamisk IT-værktøj.

 • SFO
 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

20.30 46. Personsager

 Nej

20.30 47. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder