MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 4/3-2021

Referat skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00 – 20.30

Mødt: Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Jørgen Stephansen, Jette Bech, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleant: Charlotte Schibler
Afbud: René Adamsen, Liva, Maja, Cecilie og Ole Krarup
Ordstyrer: Berit Lindum Waltoft
Referent: Jette Hinge

Mødet afholdes via google meet. 
Link udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.


19:00 32. Opfølgning på aktions punkter

Dialogmøde 20.5.2021

19:05 33. Aktuelle emner

 • Hvordan går det under corona.

 ◦ Hvordan går det med førskole opstarten? Førskolen startede mandag. Fin opstart med glade elever. Ressourcepædagog med de første 14 dage. 
 ◦ Hvordan går det med nødundervisning på skolen? Skal vi have flere store (5. – 9. klasse) ind? 0.-4. klasse er glade for at være i gang. Der er meget udeundervisning. I 5.-9.klasse er der flere og flere, der kommer omkring skolen i små hold for at være sammen med lærere, have nødundervisning og gå ture med lærere.
 ◦ Nyt fra forældrene. Generel tilfredshed
 ◦ Nyt fra Kantinen. Kantinen er kommet i gang. 

 • Forslag til Favrskov budgettet 2022 – 2025. Svar frist er 14. april. Budgetforslag blev diskuteret.
 • Samarbejde med musikskolen. Projektet er stadig i undersøgelsesfasen.

20:00 34. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Er elevrådet kommet i gang?. Elevrådet er ikke kommet i gang endnu. 

20:05  35. Skoleåret

 • Skolens økonomi Budgettet blev gennemgået

20:10 36. Skolens strategi

 • Profilskolen. Profilen for de enkelte faser er udfordret af corona-situationen. 
 • Teknologiforståelse. Forsøget med teknologiforståelse er efter ansøgning forlænget. Der er ansøgt en pulje til Playfull learning, som er en legende tilgang til læring. 
 • Maker-space. Værksted med digitale redskaber, hvor eleverne kan arbejde innovativt. En undersøgende og eksperimenterende undervisning. 

20.20 37. Meddelelser

 • Skoleledelse. Uro i Hammel: Krattet omkring bålhytten er fældet og bragt i orden. Der bliver sat nye videokameraer op. Planlægning af næste skoleår er i gang.
 • Formand
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

20.30 38. Personsager 

20.30 39. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder