MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 29/1-2020

Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.00 – 21.30

Mødt: René Adamsen, Flemming Skov, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Cecilie, Flemming Kærhus Jensen, Charlotte Christensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleanter: Kristian Thrane
Afbud: Jette Skanse Hinge, Liva, Maja
Ordstyrer: Torben Juul Jørgensen
Referent: Frank Kejlberg

19:00 35. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Gennemgang af den nye prioritetsliste, som er lavet af elever i december 2019. (FK)

 Prioriteringslisten gennemgået.
 Eleverne er inddraget i flere processer, gennem elevråd og gennem innovations linjehold.
 Der følges op med Ejendomscenteret på et par punkter, ellers er der godt gang i tingene.

19:15 36. Aktionspunkter

 • Opfølg op på hjemmesiden og offentliggørelse af principper, dagsordener og referater. 

soendervangskolen-hammel.aula.dk er den nye side.

 Der er et ønske fra forvaltningen om en central skabelon i Favrskov.
 RG gennemgik de ting skolen har lagt på, omkring værdier og profil.
 Principper, dagsordner og referater ligger der nu.

19:25 37. Aktuelle emner

 • Udtalelse til kvalitetsrapport (RG)

 Der spørges til beregningens modellen for gennemsnitsudregning – indgår Søndervangskolen i det gennemsnit vi sammenlignes med – RG undersøger.

 Hvis Søndervangskolen indgår i det gennemsnit vi samlignes skriver BW en kommentar til høringssvaret.

 Søndervangskolens tal omkring trivselsmålingerne gav anledning til en god snak om værdier og skolens ”værktøjskasse” når elever ikke trives eller føler sig ensomme.
 Forslag til at arbejde med begrebet ensomhed med eleverne, helt ned til indskolingen.

 Generel tilfredshed med tendenserne i resultaterne.

 RG laver et udkast og sender rundet ud fra dagens snak.

 • Færdiggøre diskussionen ang. mælkeordningen. Vi kigger på nogle data (RG/FK)

 Fra næste skoleår er der kun mælk i indskolingen 0. – 2. klasse.
 Skolen fremlagde tallene for skolemælk, og i indskolingen er der ca. tæt på 10 elever pr. klasse.
 Tallene fra 4. klasse og frem er stærkt faldende, og skolens sparer en del arbejde ved ikke at have skolemælksordning for mellemtrin og udskoling. 
 Det vedtages fra kommende skoleår. 
 Skolen skal sikre tidlig kommunikation med opmærksomhed på at melde fra.

 • Frikvarter udgang (RG)

 Er besluttet at der ikke er udgangstilladelse fra næste skoleår, skolen forsøger at skabe mere miljø på skolen.

 • Overnatningstur på 2. årgang (RG)

 Skolen vil gerne have 2. klasserne med på en overnatningstur, hvor skolens arrangere og laver aktiviteter, men forældrene overtager aften og nat.
 Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide.

 • Dato og ideer til næste dialog møde. (BLW)

 Onsdag den 27. maj er der generalforsamling.
 Tryk på annoncering, bannere, evt. skolebestyrelsen der motiverer, facebooksiden (skolens).
 Emnet med robotter – teknologi – Virtuel reality.
 Skolen sammensætter program

20:05 38. Skoleåret

 • Det nye budget (RG)
 • Foreløbigt Årsregnskab – 16b i det nye år. (RG)
 • Timefordelingen (RG)

 Regnskab godkendt

 Budget 2020 gennemgået. Godkendt.

 Timefordelingsplan udskudt til næste gang.

20:35 39. Skolens strategi

 • Profilen + Fleksibel skoledag + Teknologiforståelse

 Profilen m.m.
 Udskolingens linjefag 2x2 timer vil blive presset af kravet om 2 timers valgfag med afsluttende prøve. Derfor forventes at linjefag næste år kun er to timer. Elevrådet har været med på banen med forslag til justeringer for linjefagene.

 • Opdatering af skolens målsætning og værdier i forhold til kommunens børn og unge politik (BLW)

 Opdatering af skolens værdier i lyset af kommunes nye børn og unge politik.
 Der opleves stor sammenhængskraft og synergi mellem værdierne, vi synes at se skolens værdier og profil være godt i tråd med den kommunale politik.
 Der opleves ikke yderligere behov for justeringer af skolens mål og værdier.

 Datoer på værdierne marts 2019
 Sikre at de gamle ikke ligger på ny hjemmeside Åbenhed, fællesskab, respekt……

20.50 40. Meddelelser

 • Skoleleder
 • Formand
  • Synligheden af bestyrelsen
  • Fælles forældremøde med Skovvangskolen
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet

 Meddelelser.
 Skolen har afholdt forældremøde for elever med særlige læseindsatser, nogle af skolens læse ressourcelærere var med. Det var en rigtig god aften, og der kommer en opfølgning/gentagelse.

 Skolens sekretærer er for tiden en del af en kommunal opmærksomhed på mulige besparelser og effektiviseringer på skolesekretariat. Der giver noget usikkerhed.

 Bestyrelsen skal være mere synlig, deltage tidligt i forældremøder i førskolegrupperne.
 Ligeledes er der ved at blive lavet en liste med arrangementer hvor bestyrelse kan være synlig og i dialog med flere.
 Et forslag kunne være at bestyrelsen også skrev nyhedsbrevet.

 Der er forslag om samarbejde med Skovvangskolen om fælles forældremøde med fokus på adfærd og handlemønstre.
 Umiddelbart føler bestyrelsen ikke at det er deres område at være arrangør til et sådant, men er gerne en del af et samarbejde. Det foreslås at Skovvangskolens bestyrelse tager kontakt til deres ledelse, og ledelserne på de to skoler forsøger at bærer det videre.

21.10 41. Personsager 

21.15 42. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder