MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 28/4-2020

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19.00 – 20.30

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Flemming Kærhus Jensen, Charlotte Christensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Afbud: Flemming Skov, Nicole Højbjerg Hvid, Liva, Maja, Cecilie, Simone
Ordstyrer: Berit Waltoft
Referent: Jette Skanse Hinge

19:00 43. Aktuelle emner

 • Opsamling på nedlukning: Information, fjernundervisning, andet.

Hurtig og effektiv nedlukning, ganske få børn i nødpasning, Der var en længere snak om nødundervisning som fjernundervisning. Målet med fjernundervisningen er, at eleverne er beskæftiget ca. 4 timer om dagen. Der er selvfølgelig udsving i, hvor lang tid de enkelte opgaver tager for den enkelte elev. Lærerne skal hele tiden omrokere på deres undervisning, fordi tidshorisonten hele tiden ændrer sig. Skolen forbereder sig på strukturen i skoledagen, hvis nedlukningen for de ældste elever forlænges. Der er en generel tilfredshed med kommunikationen i dagene omkring nedlukningen.

 • Opsamling på skole opstart: Information, erfaringer fra nødpasning, personale, fra forældrene.

God proces omkring opstart af de yngste klasser. Strukturen på skolen fungerer rigtig fint. Alle forekommer trygge og børnene er glade. Personalet har gjort et stort stykke arbejde i opstarten, på trods af usikkerhed og mange instrukser fra myndighederne.

 • Input til Favrskovs kommunes budget 2021 – 24.

Der er indsendt et forslag – nye nøgler og nøglebrikker. Der er opmærksomhed på chromebooks og atletikanlæg.

 • Opfølgning på planlægning af dialogmøde. Afholdes d. 27. maj 2020.

Bestyrelsen tilslutter sig Børn- og Ungeudvalgets forslag om processen. Vi afventer regeringens instruks om planen efter den 10.5.

19:45 44. Skoleåret

 • Skolens økonomi

Budget gennemgået og diskuteret

 • Fagfordeling og planlægning af næste år

Skolen er kommet lang med fagfordelingen.

20.15 45. Meddelelser

 • Skoleleder
 • Formand
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet

20.25 46. Personsager

Ja

20.25    47.    Eventuelt

 Diskussion af meddelelse om Snapchat-grupper. SB opfordrer til at emnet bliver diskuteret i alle klasser.
 Der er ikke umiddelbart planer om sammenlægning af kommende 9. klasser.
 Der er arrangeret årsprøver for 9. årgang i nogle af prøvefagene, så de får noget prøveerfaring.

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder