MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 25/10-2021

Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Kristian Thrane, Jeanette Holler, Torben Juul Jørgensen, Jette Bech,  Merethe Grauslund Jensen, Claus Rasmussen og René Guldbrandsen
Suppleanter: Gitte Gilbert og Zilas Lindstrøm
Afbud: Jette Skanse Hinge
Ordstyrer: René Adamsen
Referent: Berit Lindum Waltoft

Mødet afholdes på skolen. Et link til google meet vil blive delt således, at man har mulighed for at deltage online. 
Udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.

19:00 Opfølgning på aktions punkter

19:15 Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Introduktion af elev repræsentanter

Albert 9.x er valgt som formand for elevrådet.
 Der er nedsat et udvalg til at forbedre kantine miljøet.

 • Introduktion af ny prioritetsliste

 Kommer i gang senere.

19:35 Aktuelle emner

  Der arbejdes stadig med ”Fri for mobberi” i indskolingen.
  "I udskolingen er klyngereglerne tydeliggjort således, at flere elever oplever klyngen og gangene som gode steder at være. Derudover er der givet en kraftig opfordring til, at alle tager hensyn og taler pænt til andre.Der arbejdes med digital dannelse, for at forebygge digital mobning.
  Enkelte områder af udeområderne kan skabe problemer for klasserne imellem. Der er tilsyn af lærere ude i frikvateret, der skal min. være 4 ude tilsyn.
 

 • Opfølgning af ændringer i ledelsen

 Frank er forventet tilbage til vinterferien. Hadsten skole har p.t. to nye ledere og mangler derfor støtte.

 • Endelig godkendelse af præsentationen af forældre i bestyrelsen.

Denne er godkendt. RG sørger for at den kommer på AULA.

 • Deltagelse i Dialogmødet d. 3/11. Berit deltager. (RG)

 Dagsordnen blev vist.

20:15 Skoleåret

 • Skolens økonomi

Der bruges penge på baderum, fordi skolen oplever mange konflikter i forbindelse med bad efter idræt.

20:25 Skolens strategi

 • Profilskolen 
 • Projekter: Makerspace

Makerspace bliver brugt af flere og flere.
Frank beholder, i perioden han er udsendt, de skoleprojekter han er ansvarlig for. 
Hollands samarbejdet med frivillig udveksling på 8. årgang. Der snakkes om, om dette kan være en del af globalt udsyns linjefag. Der arbejdes på at beholde fællesskabet.
Erasmus kommer til DK i uge 23.

20:35 Meddelelser

 • Skoleledelse

Claus fortæller om førskolen, indskolingen og SFO’en

 • Formand
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

20:45 Personsager

Nej

20:45 Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder