MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 22/10-2020

Referat skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Cecilie, Jørgen Stephansen, Jette Bech, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Afbud: Jeanette Holler, Liv, Maja
Ordstyrer: Berit Waltoft
Referent: Jette Hinge

Mødet afholdes på skolen. Et link til google meet vil blive delt, således man har mulighed for at deltage online.
Udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.
 

19:00 9. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Gennemgang af prioritetslisten

Prioritetslisten blev gennemgået.

 • Er elevrådet kommet i gang?

Elevrådet har ikke måtte mødes på grund af corona-retningslinjer. Muligheder for at mødes inden for retningslinjerne blev diskuteret. Morten (ansvarlig lærer for eleverådet) og Cecilie aftaler en mulighed for at mødes online.

19:15 10. Aktuelle emner

 • Opfølgning og erfaringer fra motionsdagen (FK/RG)

En god dag med glade elever og lærere. Der var mange muligheder for at prøve noget nyt. Dejligt at inddrage lokalområdet med lokale foreninger. Der bliver taget afsæt i dette års koncept næste år.

 • Orientering om kommunens forslag til styrkede inkluderende fællesskaber (RG)
  • Her under information ang. konferencen d. 4/11 

Forslaget blev gennemgået og diskuteret. Berit deltager sammen med René den 4.11. til efterårets kommunale dialogmøde.

 • Corona og forældremøder (BLW)

Der afholdes fortsat forældremøder med restriktioner.

20:15 11. Skoleåret

 • Skolens økonomi
  • Herunder orientering om statens midler til flere hænder i 2020.

Budgettet gennemgået og diskuteret. 

20:25 12. Skolens strategi

 • Profilskolen

Profilskolen lever under coronaen – men i begrænset udgave. I det omfang det er muligt, gennemføres profilskolens ideer på årgangene. Der er ikke rigtig mulighed for at udleve det globale udsyn i dets oprindelige form.

20:35 13. Meddelelser

 • Skoleledelse

Skolefest og Bøvlebjerg er udskudt et år.

 • Formand
 • Lærerne

Uge 47 er fagenes uge, hvor lærere er skiftevis på kursus og eleverne får skemaet brudt op og laver forskellige ting.

 • SFO

Nyt system for registrering. Lektiehjælp fra Røde kors en gang om ugen i SFO’en.

 • Information fra mødet

20:45 14. Personsager

Ja

20:45 15. Eventuelt

 • Spørgsmål til nedlukningens undervisning: Er der samlet nogle erfaringer, så der er en mere ensartethed i undervisningen på alle årgange. Det har været et punkt på dagsordenen, men mødet har ikke kunnet afholdes. Skolen har skrevet erfaringer ned, så man starter andet sted, hvis det skulle ske igen. 
 • Må elever forlade skolen i skoletiden? Det må de ikke, med mindre der foreligger en klar aftale med skolen. 
 • Er Søndervangskolens udeområder hårdt belastet af aftenaktiviteter? Det har ikke været så slemt, men der er ting i gang til at dæmme op for belastningen.

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder