MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 22/10-2019

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00 – 21.30

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Kristian Thrane, Torben Juul Jørgensen, Flemming Kærhus Jensen, Charlotte Christensen, René Hansen og René Guldbrandsen
Afbud: Liva, Maja, Cecilie, Frank Kejlberg, Flemming Skov og Nicole Højbjerg Hvid
Ordstyrer: Renè Adamsen
Referent: Jette Skanse Hinge


19:00 19. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Præsentation af nye elevråds formænd
 • Gennemgang af prioritetslisten

Skal tilføjes prioriteringslisten:
Elevrådet er gået i gang med kantineområdet.
Både lærere og elever gentænker  motionsdag

19:15 20. Aktionspunkter

 Punktet omkring udgangstilladelse er skubbet til næste gang.        
 Resten af listen blev gennemgået.

    
19:20    21. Aktuelle emner

 • Princip for AULA (BLW)

Berit kommer med et udkast til et princip til næste møde

 • Princip om nationale test (RG)

 Princippet er diskuteret og vedtaget.

 • Gennemgang af forslag til budget 2020-2023 (RG)

 Forslaget blev diskuteret

 • Diskussion af høringssvar (BLW)

 Vi synes, at det er en god ide at samle 10. klassestilbuddet i kommunen, men vi synes, at det burde ligge i Hammel.

20:35    22. Skoleåret

 • Skolens økonomi 

 Økonomien gennemgået

20:45    23. Skolens strategi

 • Profilen + Fleksibel skoledag + Teknologiforståelse

Der rejses i forskellige sammenhænge

20.55    24. Meddelelser

 • Skoleleder

Dialogmøde 7.11. omkring Børne-og Ungepolitikken. Berit deltager.
Fyraftensmøde til forældre om AULA 6.11. kl 16-17. Der er ingen tilmelding.

 • Formand
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet

 Princip om de nationale test skal udgives efter underskrift

21.10    25. Personsager

Nej

21.15    26. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder