MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 2/12-2019

Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 2. december 2019 kl. 19.00 – 21.30

Mødt: René Adamsen, Flemming Skov, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Liva, Maja, Cecilie, Flemming Kærhus Jensen, Charlotte Christensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Afbud: Kristian Thrane, Nicole Højbjerg Hvid
Ordstyrer: Flemming Skov
Referent: Jette Skanse Hinge

19:00 27. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Gennemgang af prioritetslisten 

Præsentation af bestyrelsen
Der er elevrådsmøde på torsdag, hvor prioriteringslisten skal diskuteres. En ny liste præsenteres på næste møde.

19:15 28. Aktionspunkter

Aktionspunkt til næste møde: Der er afholdt et møde blandt ledelsen, hvor elevrådets  prioritetsliste er blevet diskuteret.
På næste møde kigges der på skolens nye hjemmeside.

19:20 29. Aktuelle emner

 • Princip for AULA (BLW)

Princippet er gennemgået og rettet til. Berit sender rettet udgave til Annette.

 • Lærer og elevers input til diskussionen om udgangstilladelser (FK)

Bestyrelsen bakker op om ledelsens overvejelser om at inddrage udgangstilladelsen for 8. og 9. årgang. I år gældende for 8. årgang og næste år udbredes det til begge årgange.

 • Sprogvurdering af 0. klasses elever (Claus)

Testene blev gennemgået og resultatet diskuteret.

 • Lejrskole i indskolingen (CR)

Bestyrelsen støtter op om skolens ønske om at inddrage forældrene i en lejrskole på 2. årgang.

 • Gennemgang af de vigtigste punkter af uddannelsesstatistikken for Søndervangskolen (RG)

Statistikken snakket igennem

 • Opdatering fra dialogmødet med børn og unge udvalget (BLW/RG)

På mødet var der en diskussion af forældrenes rolle i børnenes trivsel på skolen. Fra kommunens side er der meget fokus på forældrenes rolle i børnenes trivsel.

 • Mælkeordning

Skolen ønsker at debattere mælkeordningen. Skal vi blive ved med at have en mælkeordning? Årsagen er, at ikke så mange elever bruger mælkeordningen, og der smides ret meget mælk ud. Ikke alle børn får hentet - og drukket deres mælk. Bestyrelsen synes, at der fortsat skal være en ordning for indskolingen. En løsning for resten af skolen kunne være et klippekort til kantinen. Til yderligere information findes der data på, hvilke årgange der bruger ordningen.

20.35 30. Skoleåret

 • Skolens økonomi

Økonomien gennemgået og diskuteret.

20:45 31. Skolens strategi

 • Profilen + Fleksibel skoledag + Teknologiforståelse

Der justeres løbende på forskellige knapper i forhold til profilen, når der er behov for det.

På grund af en lovændring ændres der på ringetiderne fra næste skoleår, således at der skal mødes i klassen kl 7.55.

Mellemtrinnet og overbygning får en lektion mere fra næste skoleår. 

Teknologiforståelsen kører godt i indskolingen.

20.55 32. Meddelelser

 • Skoleleder
 • Formand
 • Lærerne

Det er blevet besluttet i kommunen, at der skal findes mere forberedelsestid til lærerne.

 • SFO

Det kører godt. Der er et stigende elevtal i SFO’en. 

 • Information fra mødet

Princip for AULA offentliggøres inden næste møde

21.10 33. Personsager

Nej

21.15 34. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder