MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 20/8-2020

Referat skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: Flemming Skov, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Torben Juul Jørgensen, Liva, Maja, Cecilie, Charlotte Christensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Afbud: Charlotte Schibler, Ole Krarup og Jeppe Ladefoged
Ordstyrer: Jeanette Holler
Referent: Jette Skanse Hinge

19:00 1. Konstituering

 • Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
 • Valg af formand og næstformand

Berit Lindum Waltoft er genvalgt som formand, og René Adamsen er genvalgt som næstformand. Kristian Thrane indgår i bestyrelsen på Flemming Skovs plads.

19:15 2. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Introduktion af elev repræsentanter
 • Gennemgang af prioritetslisten

Sidste års prioriteringsliste blev gennemgået

19:35 3. Aktuelle emner

 • Skolestarten (RG).

Fin start, Coronaramt kursus for lærere, problemer omkring bålhytten – der bliver fjernet buskads rundt om bålhytteområdet, skriv til forældre omkring retningslinjer i forbindelse med Covid-19 blev gennemgået, forældremøder på 0. årgang den 10.9. - vil gerne have en video fra bestyrelsen.

 • Orientering om kommunens forslag til styrkede inkluderende fællesskaber (BLW)

Berit Lindum Waltoft orienterede og forslaget blev diskuteret.

 • Hvordan bliver bestyrelsen synlig for de nye 0. klasser? (BLW)

Bestyrelsen ønsker at inddrage forældrene i de små klasser, så de bliver engagerede i bestyrelsesarbejdet. Der er forskellige tiltag på bedding i den forbindelse.

 • Første indblik i Bøvlebjerg ugen (RG + FK).

Man fastholder planlægningen af Bøvlebjergugen.
Elevrådet har været i gang med at nytænke motionsdagen, som i år bliver afholdt under hensyntagen til coronasituationen.

20:15 4. Skoleåret

 • Skolens økonomi

Budgettet gennemgået og diskuteret.

20:25 5. Skolens strategi

 • Profilskolen

Der overvejes en alternativ opstart af linjefag for overbygningen, ligesom mellemtrinnets profildag bruges anderledes på grund af coronarestriktioner.

20:35 6. Meddelelser

 • Skoleledelse
 • Formand
 • Lærerne
 • SFO

Der er fortsat nyhedsbreve fra SFO’en med aktiviteter. De to nyansatte, er kommet godt i gang.

 • Information fra mødet

20.45 7. Personsager

Nej

20.45    8.    Eventuelt

En stor tak til personalet, som har ydet en fantastisk indsats under disse urolige tider.

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder