MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 14/9-2021

Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: Jette Skanse Hinge, Berit Lindum Waltoft, Kristian Thrane, Jeanette Holler, Maja Brøgger 8.X, Clara Bonde Riis, 8.Z, Jette Bech,  Merethe Grauslund Jensen, René Hansen og René Guldbrandsen
Suppleanter:
Afbud: Jeppe Ladefoged, Zilas Lindstrøm, Gitte Gilbert, René Adamsen og Torben Juul Jørgensen
Ordstyrer: Jeanette Holler
Referent: Jette Skanse Hinge

Mødet afholdes på skolen. Et link til google meet vil blive delt således, at man har mulighed for at deltage online. 
Udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.

19:00 Opfølgening på aktions punkter

19:15 19:00 Opfølgening på aktions punkter

 • Introduktion af elev repræsentanter

Præsentation af eleverne Maja og Clara

 • Introduktion af ny prioritetsliste

Der er endnu ikke lavet en prioritetsliste for i år.

19:35 Aktuelle emner

 • Kommunens forslag til budget 2022-2025. (RG)

 Forslaget blev gennemgået og diskuteret.

 • Indsats vedr. inkluderende fællesskaber (RH)

Information omkring inkluderende fællesskaber. Projekt omkring Jens Møller Andersen på forskellige årgange som understøtter elevers læring.

 • Kommende diaglogmøde (RG)

Program gennemgået. Berit LW med flere deltager. 

 • Forældremøde på 0. årgang og bestyrelses præsentationen (BLW)

Jeanette deltager i 0. årgangs møde. Man opfordrer til at bestyrelsen får udfyldt præsentationen og sendt den til Berit. RG offentliggør.

20:15 Skoleåret

 • Skolens økonomi

Budgettet gennemgået

20:25 Skolens strategi

 • Profilskolen 
 • Projekter: Makerspace

Vi besigtigede Makerspace-lokalet

20:35 Meddelelser

 • Skoleledelse

Der skal ansættes en barselsvikar

 • Formand
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

Præsentation af bestyrelsen
Check at listen over emner til forældremøder indeholder skolerejse i udskolingen og finansiering heraf.

20:45 Personsager

20:45 Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder