MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 1/12-2020

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Liv, Maja, Cecilie, Jørgen Stephansen, Jette Bech, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleanter: Ole Krarup, Charlotte Schibler
Afbud: Jette Hinge, Rene Adamsen, Charlotte Schibler, Cecilie, Kristian Trane
Ordstyrer: Torben Juul Jørgensen
Referent: Berit

Mødet afholdes på skolen. Et link til google meet vil blive delt, således man har mulighed for at deltage online.
Udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.
 

19:00 16. Opfølgning på aktions punkter

Der er ingen punkter

19:05 17. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Prioritetslisten er opdateret. Vi snakker om de røde områder.

 4. Der bliver søgt kontinuerligt. Projektet er dyrt.
 6. Nettene købes. Ejendomscenteret er kontaktet for at jævne banen ud.
 8. Er i vente position. De skal bestilles.
 13. Ejendomscenteret er kontaktet.
 17. Udsmykning af forgangen ved kontoret. Elevrådet skal kontaktes

Elevrådet har stadig ikke kunne mødes i dette år. Hver klasse kommer med ideer til prioriteslisten

19:15 18. Aktuelle emner

 • Orientering om kommunens konference og forældremøde om styrkede inkluderende fællesskaber (RG/BLW)

Berit gennem gik informationer fra konferencen og forældre mødet. Der var en snak om, hvad dette kan betyde for vores skole.

 • Opfølgning på Corona procedure (RG)

RG informerer om procedure ved smittede klasser og lærer, og ved smitte opsporingen.

 • Princip for fjern undervisning. Se bilag (BLW)

Det blev pointeret, at der ikke skal være en forventning til forældrene om at bidrage til undervisningen. Denne del af princippet slettes.

20:15 19. Skoleåret

 • Skolens økonomi

20:25 20. Skolens strategi

 • Profilskolen

Projektet med teknologiforståelse slutter til sommer. Skolen vælger at fortsætte den pædagogiske læring gennem teknologi.
Skolen er med i et nyt projekt om makerspaces, som indebærer indretningen af et rum med laser cutter, 3d printer og andet. Dette vil forløbe fra sommeren 2021. Forløber i 2 – 3 år.

20:35 21. Meddelelser

 • Skoleledelse
 • Formand
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

20:45 22. Personsager

Nej

20:45 23. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder