MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 10/6-2020

Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00 – 20.30

Mødt: Flemming Skov, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Torben Juul Jørgensen, Liva, Maja, Cecilie, Charlotte Christensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Afbud: Flemming Kærhus Jensen, Jeppe Ladefoged, René Adamsen, Kristian Thrane, Nicole Højbjerg Hvid
Ordstyrer: Berit Lindum Waltoft
Referent: Jette Skanse Hinge

19:00 48. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Gennemgang af prioritetslisten

Lidt begrænset af den gradvise oplukning, men der har ikke været afholdt elevrådsmøder. Såfremt nedlukningen fortsætter efter ferien, opfordres elevrådet til at holde elevrådsmøder foregå virtuelt.

19:00 49. Aktuelle emner

 • Opsamling på skole opstart: Information, erfaringer fra nødpasning, personale, øveprøver, sidste skoledag, fra forældrene (RG/FK).

 Sidste skoledag er planlagt med eleverne, så der vil være en fejring af deres afgang fra skolen under hensyntagen til sundhedsfaglige retningslinjer. Translokationsfest er planlagt klassevist. Øveprøver er forløbet godt. Opstarten af de ældste elever er forløbet godt.

 •  Opfølgning på planlægning af dialogmøde. Afholdes d. 16. juni 2020 via google meet. (BLW)

Mandag sendes et link ud med en opfordring til alle forældre om at deltage.

 • Overnatning med 2. klasserne. Har vi gjort nogen erfaringer i foråret?

Find det relevante princip her: https://soendervangskolen-hammel.aula.dk/vaerdigrundlag/principper/soen… (BLW)
 Punktet er skubbet til næste forår i håbet om, at der er nogle erfaringer at bygge videre på.

 • Profilskolen og kommunens nye børn og unge politik (BLW)

Vi mener, at skolens profil og Søndervangskolens tilbud dækker kommunens politik godt af.

 • Kvalitetsrapport (RG)

Kvalitetsrapporten blev gennemgået og diskuteret.

 • Næste skoleår (RG)

Planlægningen af næste skoleår er næsten færdig.

20:0050.Skoleåret

 • Skolens økonomi

Budgettet gennemgået og diskuteret

20:4551.Skolens strategi

 • Profilskolen under COVID-19 (BLW)

 Profilskolen lever godt under COVID-19.

20.1552.Meddelelser

 • Skoleledelse

Nyt asfalt på parkeringspladsen.
Informerede om styrkede inkluderende fællesskaber.
Næste år kommer Bøvlebjerg igen.
Årets skolefest er gået fra at være udskudt til at være aflyst for i år.

 • Formand

Tilbud fra Center for psykologogisk behandling af børn og unge om gratis angstbehandling til unge med social fobi.

 • Lærerne

Lærerne mødes jo ikke på samme måde som tidligere, da de opholder sig i klyngerne sammen med børnene. Lærerne synes, det er dejligt at være så meget sammen med egne elever. De fornemmer, at eleverne trives bedre med de kortere skoledage, mere konkrete rammer og undervisning ude

 • SFO

Der er søgt penge hjem til nyanskafelser. Der kommer efterhånden flere og flere børn i SFO’en.

 • Information fra mødet

20.25 53. Personsager

Ja

20.25    54.    Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder