MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo

Retningslinjer for nødpasning

Orientering til forældre om bekendtgørelse om nødpasning mv. 18. marts 2020

Kære forældre

Jeg skriver til jer for at give jer en status på indsatsen for at reducere smittespredningen af corona-virus.

Først og fremmest vil jeg gerne takke forældre i Favrskov Kommune for at udvise stor ansvarlighed ved at holde jeres børn hjemme i det omfang, det overhovedet er muligt. Det er helt afgørende, for at vi kan bryde smittekæderne, selvom jeg ved, at det for mange af jer giver store udfordringer.

At mange børn er hjemme betyder, at vi har kunnet fokusere på:

  1. at sikre, at fjernundervisningen af børn, der befinder sig hjemme, er kommet så godt som muligt fra start.
  2. at etablere nødpasning for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i vores samfund, og børn, hvis forældre står helt uden mulighed for alternativ pasning, mens de går på arbejde, samt børn der af pædagogiske eller sociale årsager ikke er omfattet af lukningen.

 

Ledere og medarbejdere har gjort en stor indsats for etablere fjernundervisning samt gode og trygge rammer for nødpasningen på skolerne i kommunen. Nødpasningen følger den daglige undervisning, men der er også tid til at tale om den anderledes situation, som vi alle er en del af.

 

Bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) trådte i kraft 17. marts 2020. Heri har Regeringen fastsat rammerne for nødpasningen.

På Favrskov Kommunes hjemmeside www.favrskov.dk  kan I hele tiden finde opdaterede kriterier for nødpasning.

Ændrer jeres behov for nødpasning sig? Kontakt skolens ledelse.

AULA kan være ustabilt, og på skoleområdet er der derfor oprettet en midlertidig virtuel opslagstavle, der kan tilgås via dette link: http://urlen.dk/favrcorona .

Skolebusserne er aflyst, så I skal selv hente og bringe jeres barn ved nødpasning. Specialklasseelever med taxabevilling vil, så vidt det er muligt, kunne tilbydes taxakørsel.

 

Jeg vil fortsat opfordre til, at I, i det omfang det overhovedet er muligt, holder jeres børn og unge hjemme, så vi bremser smittekæderne. Det gælder også smittespredning til medarbejdere i skole og SFO, som vi forventer at få endnu hårdere brug for, efterhånden som situationen udvikler sig.

Jeg vil til sidst opfordre til at fortsætte den gode dialog med ledere og medarbejdere på skoleområdet og takke for jeres forståelse for den situation de står i, hvor de løbende skal forholde sig til nye og opdaterede informationer.

Venlig hilsen

 

Anne Gammelby Lybecker

Skolechef